Jump to content

Knight

Sapphire

"Tnx for the loot :)"

 • Content Count

  480
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  3

Knight last won the day on December 27 2020

Knight had the most liked content!

TIME PLAYED

706 h 5.56 Collector

Community Reputation

504 Experienced

Account information

 • Whitelisted YES
 • Last played 1 day ago

Recent Profile Visitors

 • FLAW3D

 • Pepsi

 • Lettuce

 • Earl

 • Benry

Single Status Update

See all updates by Knight

 1. Knight

  Knight

  PSA TO ALL DUTCH PEOPLE 

   

  Vote today.

   

  i legit don't care what though.

  but if you aint voting you legally can not complain.

  oh and you get a red pencil.

  1. Benry

   Benry

   Shut up nerd

  2. Knight

   Knight

   @Benry  *clears throat* 
    

   Wat zyde gy tot my, gy kleine duyvelspecht? Ik beveel ge er kennis van te neemen dat ik met lof ende goedkeuring een kaapersbrief heb gehad van Willem van Oranje ende betrokken ben geweest by talryke geheyme offensieven tegen Alva en de zyne, en zelfstandig meer dan drie honderden Spanjolen heb omgelegd. Ik ben gehard by den Katergeuzen en ben den beste schutter onder den Nederlandsche vlag. Ge bent niet meer dan myn zoveelste doelwit. Ik zal u uyt myne gewest verwyderen met een nauwkeurigheid die de wereld nog nimmer aangechouwen had. Let op myn verdomde woorden! Gy denkt dat ge deze leuhgenpraat aan my kan verkoopen per postduyf? Gy had tweemaal moeten denken, cattengehspuys! In dezen tyd dat ik deze missive opstel, stuur ik opdracht naar myn geheymen samenstel van verspieders ende vloerduyven, verspreid door den Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en wordt dezen postduyf gevolgd, dus ge kunt zich maar beter voorbereiden op den storm, rabaut. Den storm die het bedroevenden klyne ding dat gy uw leven noemt weg zal vaagen. Gy bent dood, kind. Ik kan overal, ten alle tyden zyn ende ik kan ge op zeven honderden wyzen doden, ende dat is slechts met myne bloten handen. Niet alleen zyt ik veelomvattend geoefend in den ongewapenden krygskunst, maar alsmede heb ik het voltallige arsenaal der watergeuzen ter myner beschikking ende ik zal dat benutten om uwer lamlendigen achtereinde van het vastenland te vagen, gy klynen schobbejak. Als gy had geweten wat voor eene goddelooze vergelding uw 'geestige' missive teweeg zou brengen, had ge misschien op uwen tong gebeten. Maar dat kon ge niet. Gy deed het niet ende nu zult ge de tol betalen, gy verdomde smeerkanis. Ik zal furie over u schyten en gy zult er in verzuypen. Ge zyt dood, hoerenzeune.

  3. Benry

   Benry

   oke.................................................................................. nerd

    

×
×
 • Create New...