Jump to content
Server time (UTC): 2020-08-12, 06:41
Flea Market
TOMORROW | 2020-08-13 22:00:00 (server time) | Starts in 1 day, 15 hours, 18 minutes
Sign in to follow this  
Thrynn

A message in Polish. [Open Freq]

Recommended Posts

                                                                                  *Przemysław takes a seat on the edge of bed, in one of the many abandoned houses at Stary Sobor, taking his radio and starting transmission*

"Halo? czy mnie słychać?.. kurwa, sam nie wiem od czego zacząć, mam nadzieję, że usłyszą mnie jakieś ocalałe, polskie dusze.. nazywam się Przemysław Widliński, ale mówią mi Widmo.. i od niedawna jestem sam jak palec.. moi kompanii zginęli, a wszyscy których spotykam mówią albo po rusku, albo w innych językach, a ufać nie można żadnemu z nich... nadaje ten komunikat w prostym celu, w celu skontaktowania się z innymi, ocalałymi Polakami.. nie wierzę w to, że jestem jedynym.. jeżeli jesteś Polakiem i słyszysz ten komunikat, proszę odpowiedz...."

Spoiler

"Helo? can you hear me?.. fuck, I don't know from what to start, I hope, that any Polish souls that survived hear me.. my name is Przemysław Widliński, but they know me as Widmo.. and recently im alone like a finger.. my companions are dead, everyone I meet speaks Russian, or in other language, I cannot trust any of them.. I've sent that message for a simple purpose, and that purpose is to contact any Poles that survived in this place.. I do not believe that Im the only one.. if you are Polish and you hear this message, please, respond.."

*Przemysław ends transmission, then patiently awaiting  response*

Edited by Thrynn

Share this post


Link to post

*Alex hears the man in his common tongue and takes up his radio*

"Cześć, widzę, że w kraju jest inny polski mówca. Cóż, nazywam się Alesky Bara lub po prostu Alex w skrócie. Szukasz pomocy? Jeśli tak, to jakiego rodzaju?"

*He lets go and waits*

Spoiler

Hello, I see there's another polish speaker in the land. Well my name is Alesky Bara, or just Alex for short. You looking for help? If so what kind? 

 

Share this post


Link to post

   *Przemysław jumps up, quickly picking up his radio and pressing PTT*

"Wiedziałem! wiedziałem, że nie jestem sam.. dobrze cię słyszeć Aleks. Nie poszukuję pomocy, poszukuje swoich rodaków, innych Polaków, by być może z czasem utworzyć jakąś grupę bądź małą społeczność. Powiedz mi, spotkałeś innych Polaków?.."

                                    

Spoiler

"I knew it!, I knew that Im not alone.. it's good to hear you Alex. Im not searching for help, I search for my countrymen, other Poles, to as time will pass maybe create some kind of group or small community. Tell me, have you met other Poles?.."

                                                                                       

 

*Stops transmission, awaiting response*

Edited by Thrynn

Share this post


Link to post

*He listens in to the man through the radio, after he speaks Alex brings the radio up to his own mouth and presses down.*

"Mój przyjaciel, powiedziałbym, że znalezienie innych polskich głośników ma być luksusem dla ludzi takich jak my. Tak, spotkałem innych, którzy podzielają nasz język, ale to było dawno temu. Jeśli chcesz, chętnie spotkałbym się z tobą i trochę podróżował przed wyjazdem, aby poradzić sobie z własnymi zadaniami."

*The PTT is released*

Spoiler

My friend, I'd say that to find other polish speakers is to be a luxury for people like us. Yes, I have met others who share our language, however that was a while ago. If you'd want, I'd gladly meet with you and travel for a bit before going off to deal with my own tasks.

 

Share this post


Link to post

*Przemysław nods to himself, then grabs radio and responds*

"Więc, jeśli spotkałeś innych, jest szansa na to iż żyją nadal i gdzieś tam są. Będę bardziej niż szczęśliwy mogąc się z tobą spotkać, i razem podróżować, też mogą ci pomóc w rozwiązywaniu twoich problemów, o ile będziesz sobie tego życzyć."

Spoiler

"So, if you met the others, there's a chance that they are still alive and that they are out there, somewhere. I'll be more than happy to meet you, and to travel together, I can also help you out with your problems, If you will wish that."

                                                                                                         

*Przemysław ends transmission and puts radio away onto the table, awaiting response*

Share this post


Link to post

*Alex sets down his backpack to use as a pillow and takes out his radio.*

 

"Obecnie ustawiam się w starym. Odpocznę po całym dniu przeprowadzki. Naprawdę nie mam problemów, z którymi można sobie poradzić,

tylko poszukiwanie jedzenia. Jeśli przyjedziesz tutaj jutro, będziemy mogli trochę podróżować."

*He lets go of the radio and lays down, waiting for a response before going to bed*

Spoiler

I currently setting myself up in stary. Gonna rest after a whole day of moving. I don't really have problems to deal with, just on the hunt for food. If you come here tomorrow then we can travel for a bit.

 

Share this post


Link to post

                                                                                                                                 *Przemysław responds, background noise suggests that he is jogging*

                                                                                                          "Dosłownie przed chwilą opuściłem Stary Sobor, kierując się do bazy wojskowej nieopodal.."

                                                                                                                                                            

Spoiler

"I literally just left Stay, heading for a military base nearby."

 

Share this post


Link to post

*He holds down the PTT*

"To dobrze, możesz wrócić jutro na nasze podróże. Masz cały dzień na dokończenie wszystkiego, co musisz zrobić. Pójdę na chwilę i odpocznę.

Skontaktuj się ze mną na prywatnym kanale."

*He lets it go and gets ready to sleep*

Spoiler

That's fine man, you can come back tomorrow for our travels. You have the whole day to finish up whatever you need to do. I'm gonna head off and rest for now. Feel free to contact me on a private channel.

 

Share this post


Link to post
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...