Jump to content
Server time: 2018-07-17, 00:17 WE ARE RECRUITING

Sign in to follow this  
Sergeant Mexico

old CDF frequency

Recommended Posts

*The ancient frequency bursts out static before muffled voices and the clinking of chains is heard*

Lidé Černarusi, to je CDF kapitán Nikolaj Zubarev z 12. Černoruská pěchota prapor. To je výzva pro všechny přežívající CDF vojáky a jakékoliv jednotky stále v provozu, vracím do Jižního Záhoří s tím, co zbylo z mých mužů. Je na čase, abychom se přeskupit, společně jsme silní, společně jsme nezastavitelný. Každý, kdo chce získat zpět svou hrdost mě kontaktovat na této frekvenci nebo si zařídit schůzku s vedoucím mé vpřed skautů Yuri Vetochkin. Tato země se stala prošpikovaný hlodavci a hnije zevnitř, lidé bojují o přežití, vy byste raději dělat víc, než jen přežít, u nás můžete opět žít jako voják z našeho velkého národa. A pro ty, kteří se rozhodnou zůstat ve špíně, nekříží Černá Legie.

(People of Chernarus, this is CDF captain Nikolai Zubarev of the 12. Černoruská Pěchota Prapor.  This is a call to all surviving CDF soldiers and any units still operating, I am returning to South Zagoria with what remains of my men.  It is time for us to regroup, together we are strong, together we are unstoppable.  Any man who wants to regain their pride can contact me on this frequency or arrange a meeting with the head of my forward scouts Yuri Vetochkin.  This land has become riddled with rodents and is rotting from the inside, people struggle to survive, would you not rather do more than just survive, with us you can live again as a soldier of our great nation.  And for those who choose to remain in the dirt, do not cross Černá legie.)   

*The voices in the background rise in volume and the sound of metal is heard again, the broadcast ends as the sound of shots fills the airwaves*

Share this post


Link to post

As John sat under the tree, looking up at dark clouds. The radio attached to his vest, burst static as a voice could be heard. He listened then held the radio and began to talk in a thick American accent, but speaking fluent Czech.

"Haha, CDF Neslyšel jsem o vás na nějakou dobu. Já ani jsem o vás slyšela "Nikolai Zubarev" Nejsem CDF, ale já jsem pracoval s silami U.N. a CDF. Možná, že můžeme spolupracovat. Pokud se vám zdá, jako byste být stojí za to pracovat. Budeme v kontaktu."

(Haha, CDF I have not heard of you for quite a while. Neither have I heard of you "Nikolai Zubarev" I am not CDF, but I have worked with forces of U.N. and CDF. Perhaps, we can work together. If you seem like you'd be worth working for. We'll be in touch.)

John let go of the radio and let it fall into his lap, leaving the radio on awaiting a reply.

"Huh, well then, this should be interesting" John laughed.

Share this post


Link to post

As Cosmo walks around NWAF his radio picks up the signal. And presses the PTT button

"Hello Comrade this is Cpt C.Casamassa I am the Cpt of the Former Gorka Garrison if you want to contact me just contact me on a private frequency or on this one I want to restore order to the great country of Chernarus. Over and out"

Cosmo puts his radio away and takes out a cigar and starts smoking it.

Share this post


Link to post

*the radio crackles to life*

Pánové budu v kontaktu, Chcete-li nás kontaktovat dříve, tato frekvence bude monitorována 24/7. Pokud některá z vás ví o umístění dalších jednotek CDF dejte jim vědět o této frekvenci.

(Gentlemen I will be in touch, If you wish to contact us sooner this frequency will be monitored 24/7.  If either of you know the locations of other CDF units let them know about this frequency.)

*The signal fades out*

Share this post


Link to post
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×