Jump to content
Server time: 2018-07-18, 02:57 WE ARE RECRUITING

Sign in to follow this  
Jetwells

[Open Frequency] The Chernarussian Traitors

Recommended Posts

*Domonic reaches into the left pocket of his newly aqquired hunting backpack, searching around for his radio, only to realize he had make shifted a pouch onto his vest. He then turns the knob on top of the radio, tuning into a regular frequency*

Ano, ano, budou platit za ohrožení zde bratr . . . . Všechny vás chernarussians tam poslouchejte nyní. Obdržel jsem slovo některé zrádná psů v našich zemích, pošpinění jména bratrů kolegové všude! Mí bratři, řekněte mi budete cítit můžete jít kolem zastrašující našich lidí. Také mi dovolte vám mýlíte!

Mí bratři a já vás hledají, musíme diskutovat o vašich akcí. Vaše vstoupíte na naše prstům nyní a je to něco se nám nelíbí. Musíme nastavit zasedání nějaké tak jsme vás může naučit některé způsoby. Nevíte o důsledcích své akce přinese. Radím vám kontaktujte mě na této frekvenci ihned! Vy víte kdo jste. Cestující z polaně na Gorka dnes schůzky několik mých bratry. Vaše arogance bude váš pád.

Možná byste měli přehodnotit své cíle v těchto zemích nyní. Doufám, kontaktujte mě před jsme protínají. Jak mám pocit, že nemusí být tak příjemné pro vás jako si budete přát.

*Domonic chuckles to himself, thinking whether the individuals will bring themselves forward, or if another hunt is on the table. Hoping for the latter, he places his radio back in his pouch, eagerly waiting in anticipation for a reply.*

Spoiler

 Yes, Yes, They will pay for there threats brother . . . . To all you chernarussians out there listen up now. I have received word of some traitorous dogs within our lands, tarnishing the name of fellow brothers everywhere! My brothers tell me you feel you can go around intimidating our people. Well let me tell you you are wrong! 

My brothers and I are looking for you, we need to discuss your actions. Your stepping onto our toes now and it is something we do not like. We need to setup a meeting of some kind so we can teach you some manners. You do not know about the consequences your actions will bring to you. I advise you to contact me on this frequency immediately! You know who you are. Travelling from Polana to Gorka today, meeting a few of my brothers. Your arrogance will be your downfall. You should maybe understand that people in these lands stick together. 

 Maybe you should rethink your aims in these lands now. I hope you contact me before we cross paths. As i feel it may not be as pleasant for you as you wish.

Share this post


Link to post

*Merik hears this and smiles to himself, he stands up and looks out the window of the home he has called his own for the night*

brzy bratři

*Merik leaves his radio on and returns to his bed gripping the pistol below his pillow*

Share this post


Link to post

*Slavomir hears the transmition, takes a deep breath and says*

Bratr Kdo jsou ti lidé , měli bychom lov dolů jako kořistí jsou. Sláva VOLKI a smrti jejich Modlete se!

*He puts the radio down and looks toward the stars*

Share this post


Link to post

*Hearing the response from his fellow brothers, Domonic hastily picks up the radio to respond*

Nevím mého bratra , tito lidé neprokázaly sami , ale my jsme slyšeli o tam nevyzpytatelný způsoby a jak se jim líbí, ke kořisti nanevinné . To nebude tolerováno.

*Placing the radio on the table next to him he lays back waiting for information on the individuals, counting down the days until the hunt is announced*

I do not know my brother, these people have not shown themselves but we have heard of there devious ways and how they like to prey on the innocent. This will not be tolerated.

Share this post


Link to post
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×